Veřejné dobrovolné dražby

(koncese dražebníka byla udělena dne 22.5.2000 Okresním živnostenským úřadem v Hradci Králové)

Provádíme přípravu a provedení veřejné dobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. Za 15 let své existence jako dražebníka jsme provedli desítky úspěšných veřejných dobrovolných dražeb jako například:

 

KB KOVOLAK spol. s r.o.

SPORTEX a.s.

Zelenina s.p.

GADS, spol. s r.o., Lázně Bělohrad

MELODIA, spol. s r.o., Hradec Králové

Hala Transporta Chrudim

 Hotel „Žlutý slon“, Poděbrady

 SALMA Hradec Králové – Březhrad

 EUROCASE a.s. Suchovršice

 Dům čp. 987, Náchod

 Areál „Janská Studánka“, okres Trutnov

 Výrobní areál firmy SEVEN s.r.o, Kutná Hora

 Areál firmy NAPRIMEX s.r.o., Hradec Králové

 ČSAD, státní podnik Hradec Králové – filiálka Dvůr Králové nad Labem

 ČSAD, státní podnik Hradec Králové – filiálka Vysoké Mýto

 Soubor výherních hracích automatů – KOMBO a PROŠE

 Soubor nemovitého majetku Pavel Jirka – IWG

 Pozemky Lesní a obchodní společnosti RADAK

 Soubor zásob náhradních dílů L. NEKUINA Svitavy

 Malá vodní elektrárna na řece Orlici v Hradci Králové

 Soubor nemovitostí úpadce M a C Unimarket spol. s.r.o., Brno

 SPEDICE JIČÍN, s.r.o.

A.P. Progrestisk, a.s.

KOVO IDA spol. s r.o.

 ACOM–INTERNATIONAL GROUP, a.s.

 AdhocHK, s.r.o.

 Slévárna a strojírna, a.s.

 

Máme k dispozici potřebné odborné zázemí (právní, cenové, organizační), za 15 let na dražebním trhu nejen teoretické, ale hlavně i praktické zkušenosti. Jsme připraveni pro vás zorganizovat veřejnou dobrovolnou dražbu nemovitého majetku (staveb, bytů, provozních areálů, pozemků), movitého majetku a podniku.

Charakteristické výhody dražby jako prostředku změny vlastnictví věci

  • transparentnost změny vlastnictví věci
  • mnohdy vyšší výnosovost (při soutěživosti v průběhu dražby)
  • rychlost jednání
  • jisté platební podmínky
  • úspora času navrhovatele dražby

 

Pokud se rozhodnete změnu vlastnictví vašeho majetku provést veřejnou dobrovolnou dražbou, jsme vám k dispozici.