Jsme dražební a realitní společností, která byla založena v roce 2000. Nabízíme svým klientům služby v oblasti veřejných dobrovolných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a v oblasti realit.

Komplexnost a nezávislost svých odborných služeb je podporována prací v rámci ustavené odborné skupiny společností s příbuzným odborným zaměřením. Jedná se skupinu složenou mimo nás ze společnosti EXPERTIZA CZ – ZNALECKÝ ÚSTAV s.r.o. (znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti a zapsaný do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR dne 13.5.1999 v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků a majetkových částí aktiv podniků /dlouhodobého hmotného a dlouhodobého finančního majetku, oběžných aktiv, movitého majetku/, cenných papírů, nehmotného majetku a v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění posuzování stavebně-technických problémů a závad u staveb obytných,  průmyslových a zemědělských) a společností Byty v zahradě s.r.o. – investorem bytové výstavby. Obě uvedené společnosti, stejně jako my, sídlí na adrese Chelčického 55/8, 500 02  Hradec Králové 2.

          2         1